mmdenti stomatologická ambulancia

MUDr. Iveta Baničová

DENTAL CENTRUM
Smaragdová 5, Bratislava Jarovce
Tel.č. 0903928230
Ordinačné hodiny:
Streda 8.00 – 15,00
Štvrtok 8.00 – 16.00
Piatok 8,00 – 14,00

Ambulancia

Mandľová 21, Jarovce

tel.č. 62860004

Utorok
8.00 - 10.00
Streda
8.00 - 10.00
Piatok
8.00 - 12.00

Kontakt

MM DENTI, spol. s r.o.
Balkánska 53 851 10 Bratislava – Rusovce