mmdenti stomatologická ambulancia

MUDr. Iveta Baničová


DOVOLENKA

18.4 - 23.4.2018

V  AKÚTNYCH PRÍPADOCH ZASTUPUJE


MUDr. MURÍNOVÁ

Ordinačné hodiny:

Ambulancia

Šášovská 16, Petržalka t.č.63828557

Pondelok 11,30 – 16,00

Streda 11.30 – 15,00

Štvrtok 11.30 – 16.00

Ambulancia

Mandľová 21, Jarovce t.č.62860004

Streda 8.00 -10.30

Piatok 8.00 - 12.00


Renydent -MUDr.Malagaris

Rovniankova 1, Bratislava

Tel.č.0905545574

Pondelok 8,00-15,00

Štvrtok 10,00-17,00

Piatok 8,00-13,00

Dňa 24.4.2018 /utorok/ ordinujeme 14,00 – 17,30


 


Kontakt

MM DENTI, spol. s r.o.
Balkánska 53 851 10 Bratislava – Rusovce